Normalisera

Utjämna volymen av ljudfiler online, helt enkelt snabbt och gratis

Hur man normaliserar ljud

Ladda upp ljud

Ladda upp ljudfilen som du behöver normalisera och vänta tills nedladdningen är klar.

Tillämpa filter

Redigera ditt ljud i redigeraren. Du kan öppna redigeraren i helskärmsläge.

Nedladdning fil

Efter redigering kan du enkelt ladda ner din uppdaterade ljudfil till din enhet.

Ljudeffekter

Behandla ditt ljud och tillämpa effekter på ljudspår online

AudioToolSet

Normalisera

För att normalisera ljudet måste du ändra dess totala volym med en fast mängd för att nå målnivån. Det skiljer sig från kompression, där volymen ändras i varierande grad över tiden. Det påverkar inte dynamiken som komprimering och helst ändrar inte ljudet på något annat sätt än att bara ändra volymen. Ljudnormalisering är en process som ökar och minskar volymen på dina ljudklipp, så att topparna för dessa klipp är inställda på en viss nivå. Normalisering tillämpar samma nivåökning för hela ljudfilens varaktighet. Om det låter komplicerat betyder allt att normalisering ökar filens volym till det maximala värdet baserat på den högsta punkten.