Spektralanalys (FFT)

Analysera ljudspektrum online, enkelt, snabbt och gratis

Hur man gör ljudspektralanalys

Start

Klicka på uppladdningsknappen för att ladda upp din ljudfil till webbplatsen

Bearbeta

Nu kommer du att kunna ta reda på ljudfrekvenserna i din ljudfil

Avsluta

Få analysresultatet och kopiera informationen

Ljudverktyg

Du kan använda ett av våra många ljudredigeringsverktyg

AudioToolSet

Spektralanalys (FFT)

Traditionellt, i digital ljudinspelning, representeras ett ljudspår i form av ett oscillogram som visar en vågform, det vill säga beroendet av ljudets amplitud i tid. Denna framställning är ganska visuell för en erfaren ljudtekniker: oscillogrammet låter dig se de viktigaste händelserna i ljudet, såsom volymförändringar, pauser mellan delar av ett stycke och ofta till och med enskilda toner i en soloinspelning av ett instrument. Men det samtidigt ljudet från flera instrument på oscillogromblandningarna och visuell analys av signalen blir svårt. Men vårt öra kan enkelt skilja mellan enskilda instrument i en liten ensemble. Ett av de säkraste sätten att bestämma den verkliga bithastigheten för en ljudfil är spektralanalys (frekvens). Alternativet med örat kommer inte att övervägas i denna artikel. Jag måste säga genast att den här metoden (som alla andra) sannolikt inte ger dig exakt bithastighet för filen, men det blir inte svårt att få en grov idé eller ett mycket ungefärligt värde på komplexiteten.