Bình thường hóa

Cân bằng âm lượng của các tệp âm thanh trực tuyến, nhanh chóng và miễn phí

Cách chuẩn hóa âm thanh

Tải lên âm thanh

Tải lên tệp âm thanh mà bạn cần chuẩn hóa và đợi quá trình tải xuống hoàn tất.

Áp dụng bộ lọc

Chỉnh sửa âm thanh của bạn trong trình chỉnh sửa. Bạn có thể mở trình chỉnh sửa ở chế độ toàn màn hình.

Tải tập tin

Sau khi chỉnh sửa, bạn có thể dễ dàng tải tệp âm thanh đã cập nhật về thiết bị của mình.

Các hiệu ứng

Xử lý âm thanh của bạn và áp dụng các hiệu ứng cho các bản âm thanh trực tuyến

AudioToolSet

Bình thường hóa

Để bình thường hóa âm thanh, bạn cần thay đổi âm lượng tổng thể của nó một lượng cố định để đạt được mức mục tiêu. Nó khác với nén, trong đó âm lượng thay đổi ở các mức độ khác nhau theo thời gian. Nó không ảnh hưởng đến động lực học như nén và lý tưởng là không thay đổi âm thanh theo bất kỳ cách nào khác ngoài việc thay đổi âm lượng của nó. Chuẩn hóa âm thanh là một quá trình tăng và giảm âm lượng của các đoạn âm thanh của bạn, để các đỉnh của các đoạn đó được đặt ở một mức nhất định. Chuẩn hóa áp dụng mức tăng tương tự cho toàn bộ thời lượng của tệp âm thanh. Nếu điều này nghe có vẻ phức tạp, tất cả điều đó có nghĩa là quá trình chuẩn hóa sẽ tăng âm lượng của tệp lên giá trị lớn nhất dựa trên điểm lớn nhất.