Flanger

Nahrávanie zvukových súborov online, jednoducho, rýchlo a zadarmo

Ako používať Audio Flanger

Odovzdajte zvuk

Nahrajte zvukový súbor, ktorý musíte nahlasovať, a počkajte na dokončenie sťahovania.

Použiť filter

Upravte zvuk v editore. Editor môžete otvoriť v režime celej obrazovky.

Stiahnuť súbor

Po vykonaní úprav si môžete ľahko stiahnuť aktualizovaný zvukový súbor do zariadenia.

Zvukové efekty

Spracujte svoj zvuk a aplikujte efekty na zvukové stopy online

AudioToolSet

Flanger

Flanger je zvukový efekt, ktorý pomocou riadku oneskorenia vytvára plávajúcu sekvenciu vrcholov a údolí (hrebeňov) v spektre. Flanger je veľmi zaujímavý efekt, ktorý sa principiálne podobá phaseru s jediným rozdielom, že phaser má oveľa kratšiu dobu oneskorenia (v rámci periódy zvukovej vlny). Tieto dva účinky sú vnímané veľmi podobne. Hlavný rozdiel medzi flangerom a phaserom je v tom, že čas oneskorenia prvej kópie a zmena frekvencie signálu sú oveľa väčšie ako u druhej. V skutočnosti možno phaser považovať za extrémny prípad flangeru. Efekt flanger znie ako vzlet lietadla alebo si predstavte zvukovú vírivku. Najčastejšie sa používa na vykonávanie psychedelickej hudby. Nastavením rôznych parametrov môžete dosiahnuť hustý a bohatý neobvyklý zvuk.