Smola

Posuňte zvukové súbory online, jednoducho, rýchlo a zadarmo

Ako nastaví zvuk

Odovzdajte zvuk

Nahrajte zvukový súbor, ktorý musíte nastaviť a počkajte na dokončenie sťahovania.

Použiť filter

Upravte zvuk v editore. Editor môžete otvoriť v režime celej obrazovky.

Stiahnuť súbor

Po vykonaní úprav si môžete ľahko stiahnuť aktualizovaný zvukový súbor do zariadenia.

Zvukové efekty

Spracujte svoj zvuk a aplikujte efekty na zvukové stopy online

AudioToolSet

Smola

Služba na zmenu tónu, výška tónu na vytváranie zvukových efektov. Tu môžete zmeniť výšku tónu hlasu, zvuku, skladby, hudby. Naša služba vám umožňuje meniť tempo bez zmeny výšky zvukového súboru, zmenu výšky tónu (v poltónoch) bez zmeny tempa zvukového súboru a automaticky určiť tempo upraveného zvukového súboru. Môžete zmeniť tempo skladby a upraviť výšku hudby. Tento audio prehrávač dokáže uspokojiť požiadavky hudobníkov, ktorí sa snažia zmeniť zvuk skladieb alebo spomaliť hudbu.