Metronóm

Sledujte tempo zvukových súborov online, jednoducho, rýchlo a zadarmo

1

/4

120

bpm

Beat

Ako používať Metronóm

Štart

Nalaďte si metronóm - vyberte tempo, zvýraznenie tempa, zvuk metronómu

Proces

Spustite metronóm stlačením tlačidla Štart. Zastavenie - stlačte tlačidlo zastavenia

Skončiť

Metronóm môžete spustiť aj štvornásobným stlačením medzerníka požadovanou rýchlosťou

Zvukové nástroje

Môžete použiť jeden z našich mnohých nástrojov na úpravu zvuku

Metronóm

Tento jednoduchý, ale efektívny online metronóm je ideálny pre všetky vaše hudobné potreby. Online metronóm môžete použiť pre gitaru alebo bicie a skutočne pre akýkoľvek nástroj. Online metronóm je malý nástroj používaný na precvičovanie hudby, konkrétne na rozvoj zmyslu pre rytmus. Počas prevádzky vydáva metronóm rovnomerne striedavé zvuky, čo naznačuje rytmus hudobnej skladby. Tempo v metronóme sa zvyčajne môže pohybovať v širokom rozmedzí. Prvými metronómami boli mechanické zariadenia. V poslednej dobe sa objavili elektronické metronómy aj online metronómy. Zvuk metronómu sa často označuje ako kliknutie alebo rytmus v pravidelných intervaloch. Tempo sa meria v tepoch za minútu (BPM). Gitaristi, klaviristi, bubeníci používajú metronóm na udávanie tempa a počtu. Jedná sa o rýchly vývoj jasnejšieho a stáleho rytmu, rovnomerného zvuku, príležitosti na zlepšenie techniky hry a zmyslu pre tempo. Všetky tempá sú podporované v rozsahu od 10 do 210 úderov za minútu. Toto je najlepší a najpresnejší metronóm na webe. Metronóm môžete využiť nielen v prípade, že ste hudobník, ale aj na: osvojenie si tanečných pohybov, ranné cvičenie, precvičenie rýchleho čítania, prečítanie viacerých odsekov v jednom rytme, sústredenie sa počas meditácie atď.