Obrátiť

Obracajte zvukové súbory online, jednoducho, rýchlo a zadarmo

Ako obrátiť zvuk

Odovzdajte zvuk

Nahrajte zvukový súbor, ktorý musíte obrátiť, a počkajte na dokončenie sťahovania.

Použiť filter

Upravte zvuk v editore. Editor môžete otvoriť v režime celej obrazovky.

Stiahnuť súbor

Po vykonaní úprav si môžete ľahko stiahnuť aktualizovaný zvukový súbor do zariadenia.

Zvukové efekty

Spracujte svoj zvuk a aplikujte efekty na zvukové stopy online

AudioToolSet

Obrátiť

V súčasnosti reverz znamená spätné, dozadu a prehrávanie zvuku. Spätná zvuková stopa je zvuková stopa zaznamenaná dozadu. Opak sa často používa v súťažiach a hrách na sviatkoch a v priateľských spoločnostiach. Záverom je, že musíte prevrátiť skladbu a potom nechať druhého účastníka hádať, o akú melódiu išlo. V obrátených skladbách hľadajú hudobníci zaujímavé ukážky svojich skladieb, alebo tak hodnotia zvuk stopy a jednotlivých nástrojov z nového uhla, zbavujúc sa tak účinku ušnej špiny.